Referansesjekk

ECN har valgt å bruke den digitale plattformen Refapp for referansesjekk av potensielle kandidater. Referansesjekken er siste ledd i vår kvalitetssikring av kandidatene, og ved å bruke en digital plattform blir prosessen effektivisert for både oss, kandidaten og referansen.

Fordelen med digital referansesjekk er at all informasjon innhentet vil være ihht til gjeldende GDPR-regler, dette gjelder for både lagring av informasjon og kontaktinformasjon hos referansene.

En annen fordel er at det er lettere å oppdage «falske referanser».