Fastrekruttering

Vi ønsker å være våre kunders foretrukne samarbeidspartner ved at vi tilbyr kompetente, tilgjengelige og kvalitetssikrede kandidater som bidrar til merverdi gjennom sin kompetanse.

Våre rekrutteringsrådgivere har bred erfaring med å bistå våre kunder med rekruttering til faste stillinger, og tilbyr pakker med hele eller deler av prosessen, etter kunden sitt ønske og behov. Det er viktig for oss å bli kjent med deg som kunde, slik at vi får en god forståelse av dine behov, visjoner og miljø. Dette gir oss en forståelse av kompetanseprofilen din bedrift søker, slik at vi kan levere riktig profil i forhold til både fagkunnskap og personlige egenskaper.

Flere av våre erfarne rekrutterere er sertifisert i Aon Assessment, og vi kan tilby evne- ferdighets og personlighetstester knyttet til rekrutteringsprosessen.

Tester kan tilpasses arbeidsanalysen, og gir objektive kandidatmålinger som er med på å bidra til en bedre og mer rettferdig prosess, i tillegg til at det kan gi et bedre grunnlag til å vurdere om kandidater har de nødvendige evner og ferdigheter for stillingen og en personlighet kompatibel med oppdragsgivers bedriftskultur.

Vi tilbyr rådgiving til oppdragsgiver i hele prosessen, og kan bistå med å vekte aktuelle kandidater i utvelgelsen. Endelig utvelgelse gjøres av oppdragsgiver.

Vi bistår etter ønske også med forhandling og rådgivning i forbindelse med kontraktsinngåelse med valgt kandidat.

Ved kontraktinngåelse mellom kunde og valgt kandidat, vil forhåndsavtalt fee, som er satt som en prosentandel av avtalt årslønn til kandidaten, bli fakturert.

Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer om de ulike pakkene vi tilbyr.

#
#
#

Prosjektfaser:

Våre konsulenter og kandidater har erfaring som dekker alle prosjektfaser:

 • Studier
 • Design, planlegging og prosjektering
 • Fabrikasjon og installasjon
 • Test, commisioning og operasjon
 • Decommisioning

Fagområder:

 • Rør og rørsystemer
 • Struktur / Stål
 • Prosess
 • Subsea
 • Mekanisk
 • Elektro, Instrument & Telecom
 • Automasjon
 • HVAC / VVS
 • Kvalitet, HMS & Teknisk sikkerhet
 • IT
 • Marine operasjoner
 • Bygg
 • Infrastruktur
 • Material

Prosjektledelse:

 • Prosjektledere med erfaring fra varierte små og store prosjekter

Prosjektadministrasjon:

 • Innkjøp
 • Kontrakt
 • Dokumentkontroll / LCI
 • Kostkontroll
 • Logistikk & Materialadministrasjon
 • Planlegging
 • Administrativt personale
 • Økonomi
 • HR