Stilling

Vi søker etter HSE Manager

ECN tilbyr utleie, bemanning og rekruttering av ingeniører og alle typer personell innen prosjektadministrasjon. Vi retter oss mot kunder innen fornybar energi, olje & gass, infrastruktur, havbruk og annen industri i Norge.

Vi tilbyr rekruttering til både prosjektbaserte oppdrag og faste stillinger innenfor alle fagområder hos Norges mest attraktive kunder. Dette gir deg faglig utvikling til konkurransedyktige betingelser. Vi har stor pågang i oppdragsmengde, slik at vi kan få et langvarig samarbeid. Du får personlig oppfølgning med egen kontaktperson hos oss, og et godt team som jobber for at du skal få mest mulig ut av dine oppdrag.

Our Expertise. Your Success.


Arbeidsoppgaver:

 • Sikre at prosjektet arbeider i samsvar med kvalitetssikringssystemet (CREEM), kontrakt, gjeldende myndighetskrav og standarder samt sørge for at HMS-styringssystem og HMS-krav gjøres kjent i hele organisasjonen, inkludert underleverandører.
 • Påse at underleverandører har HMS-styringssystem som tilfredsstiller definerte krav.
 • Sørge for nødvendige revisjoner og inspeksjoner, internt og av underleverandører, for å kontrollere at HMS-styringssystemet til enhver tid er oppdatert, hensiktsmessig og effektivt samt at systemet følges og krav overholdes.
 • Etablere varslings- og beredskapsplan for prosjekt.
 • Påse at det blir gjennomført en overordnet HMS- risikovurdering av prosjektet og bidra aktivt med å identifisere, evaluere og redusere HMS-risiko, herunder følge opp korrigerende og forebyggende tiltak.
 • Etablere HMS-program.
 • Etablere HMS-aktivitetsplan.
 • Etablere prosjekt-spesifikke prosedyrer når kontrakten krever dette samt vedlikeholde disse og øvrige styrende HMS-dokumenter for prosjektet.
 • Koordinere og følge opp HMS-aktiviteter iht. prosjektets HMS-program med tilhørende HMS-aktivitetsplan.
 • Være en aktiv pådriver i alle HMS-relaterte saker og bidra til at prosjektet og kunde når sine HMS-mål, herunder påvirke og motivere prosjektets ledelse så vel som medarbeidere.
 • Foreslå og gjennomføre HMS-kampanjer for å rette fokus på aktuelle HMS-temaer.
 • Påse at alle prosjektmedarbeidere får nødvendig informasjon, introduksjon og opplæring innen HMS.
 • Følge opp HMS-avvik generelt og påse at nødvendige tiltak iverksettes og lukkes.
 • Stimulere til bruk av sikkerhetsobservasjoner, analysere disse i samarbeid med prosjektledelsen og påse at det iverksettes nødvendige forebyggende og korrigerende tiltak.
 • Bidra til å skape gode HMS-relasjoner, med kunde, underleverandører og videreutvikle en solid HMS-kultur, gode holdninger og et godt arbeidsmiljø.
 • Rapportere status på HMS-aktiviteter og HMS-resultater internt i prosjektet og til kunde.
 • Delta i interne prosjektmøter og møter med myndigheter, kunde og underleverandører.

Ansvar:

 • Påse at prosjektet, inkludert underleverandører, har et HMS-styringssystem i samsvar med gjeldende myndighetskrav, kontraktskrav og standarder.
 • Påse at styringssystemet og gjeldende krav følges av alle i prosjektet, inkludert underleverandører.
 • Oppfølging av myndighetssøknader og godkjenninger.
 • Bidra aktivt til at prosjektet og kunde når sine HMS-mål.
 • Koordinere og følge opp HMS-aktiviteter.
 • Være rådgiver innen HMS.

Ansvar og oppgaver omfatter, men er ikke begrenset av ovennevnte punkter. Nærmeste overordnede har myndighet til å endre funksjonens myndighet og oppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør eller tilsvarende.
 • Lang og relevant praksis kan erstatte krav til formell utdannelse.
 • Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig. Fransk (ønskelig)
 • Minimum 5 års relevant erfaring som HMS-leder eller HMS-ingeniør fra offshore eller landbaserte prosjekt med betydelig andel av fabrikasjons- og/ eller installasjonsarbeid.

Viktig med gyldig arbeidstillatelse for Norge dersom ikke lokalisert i Norge.

Søknadsfrist er snarest mulig, søknader vil bli behandlet fortløpende.

CV må reflektere og redegjøre for alle oppgitte kvalifikasjonskrav, samt inneholde minst 2 referanser:

Ønsket startdato: Snarest
Varighet: 31.12.2025
Arbeidssted: Sandefjord / Oslo

Vennligst ta kontakt dersom du er interessert i stillingen og har de nødvendige kvalifikasjonene. Ved henvendelser, vennligst bruk referansekode: 367698

Application Deadline Snarest
Workplace Sandefjord / Oslo
Title HSE Manager
Sector Privat
Extent Engasjement
Number of positions 1
Branch Category Ingeniøryrker
Branch Annet

Helge Skålvik

Sales & Recruitment Advisor +4747325195