Våre tjenester

ECN er spesialister innen utleie, bemanning og rekruttering av ingeniører og alle typer personell innen prosjektadministrasjon.

Bemanning

Innleie er en fin løsning om du har behov for rask rekruttering til tidsbegrenset oppdrag. I slike tilfeller vil kandidaten være ansatt hos ECN som har arbeidsgiveransvaret, mens kunden leier inn i en tidsbegrenset periode etter behov. Tidshorisonten på innleieperioden kan variere sterkt, avhengig av kundens tidsperspektiv og behov.

I mange tilfeller kan det være aktuelt for kunden å tilby kandidaten fast jobb etter endt innleieperiode.

Vi håndterer annonsering – uten kostnad for kunden (dette kan være profilert eller anonymt), samt screening og referansesjekk. Vi kan også foreta førstegangsintervju om det er ønskelig. Når vi har funnet de beste kandidatene får kunden tilsendt best kvalifiserte kandidater, og står fritt til å velge selv hvem man ønsker å gå videre med.

Fastrekruttering

Ved rekruttering hjelper vi deg finne riktig kandidat til dine faste stillinger.

ECN tar ikke forhåndsbetaling, klarer vi ikke å løse oppdraget betaler du ikke noe, no cure – no pay.

Først ved ansettelse av kandidat betaler kunden en forhåndsavtalt fee, som er satt som en prosentandel av avtalt årslønn til kandidaten.

Dersom kunden ønsker å ansette en kandidat etter minst 6 måneder innleie, er dette et mulig alternativ.

#
#
#

Prosjektfaser:

Våre konsulenter og kandidater har erfaring som dekker alle prosjektfaser:

 • Studier
 • Design, planlegging og prosjektering
 • Fabrikasjon og installasjon
 • Test, commisioning og operasjon
 • Decommisioning

Fagområder:

 • Rør og rørsystemer
 • Struktur / Stål
 • Prosess
 • Subsea
 • Mekanisk
 • Elektro, Instrument & Telecom
 • Automasjon
 • HVAC / VVS
 • Kvalitet, HMS & Teknisk sikkerhet
 • IT
 • Marine operasjoner
 • Bygg
 • Infrastruktur
 • Material

Prosjektledelse:

 • Prosjektledere med erfaring fra varierte små og store prosjekter

Prosjektadministrasjon:

 • Innkjøp
 • Kontrakt
 • Dokumentkontroll / LCI
 • Kostkontroll
 • Logistikk & Materialadministrasjon
 • Planlegging
 • Administrativt personale
 • Økonomi
 • HR