Våre tjenester

ECN er spesialister innen utleie, bemanning og rekruttering av ingeniører og alle typer personell innen prosjektadministrasjon.

Bemanning

Innleie er en fin løsning om du har behov for rask rekruttering til tidsbegrenset oppdrag. I slike tilfeller vil kandidaten være ansatt hos ECN som har arbeidsgiveransvaret, mens kunden leier inn i en tidsbegrenset periode etter behov. Tidshorisonten på innleieperioden kan variere sterkt, avhengig av kundens tidsperspektiv og behov.

Vi håndterer annonsering – uten kostnad for kunden (dette kan være profilert eller anonymt), samt screening og referansesjekk. Vi kan også foreta førstegangsintervju om det er ønskelig. Når vi har funnet de beste kandidatene får kunden tilsendt best kvalifiserte kandidater, og står fritt til å velge selv hvem man ønsker å gå videre med.

Fastrekruttering

Våre rekrutteringsrådgivere har bred erfaring med å bistå våre kunder med rekruttering til faste stillinger, og tilbyr pakker med hele eller deler av prosessen, etter kunden sitt ønske og behov.

Det er viktig for oss å bli kjent med deg som kunde, slik at vi får en god forståelse av dine behov, visjoner og miljø. Dette gir oss en forståelse av kompetanseprofilen din bedrift søker, slik at vi kan levere riktig profil i forhold til både fagkunnskap og personlige egenskaper.

Flere av våre erfarne rekrutterere er sertifisert i Aon Assessment, og vi kan tilby evne- ferdighet- og personlighetstester knyttet til rekrutteringsprosessen.
Tester vil gi objektiv kandidatmåling og gir et bedre vurderingsgrunnlag om kandidaten har de nødvendige evner, ferdigheter og en personlighet i forhold til oppdragsgivers ønsker.

#
#
#

Prosjektfaser:

Våre konsulenter og kandidater har erfaring som dekker alle prosjektfaser:

 • Studier
 • Design, planlegging og prosjektering
 • Fabrikasjon og installasjon
 • Test, commisioning og operasjon
 • Decommisioning

Fagområder:

 • Rør og rørsystemer
 • Struktur / Stål
 • Prosess
 • Subsea
 • Mekanisk
 • Elektro, Instrument & Telecom
 • Automasjon
 • HVAC / VVS
 • Kvalitet, HMS & Teknisk sikkerhet
 • IT
 • Marine operasjoner
 • Bygg
 • Infrastruktur
 • Material

Prosjektledelse:

 • Prosjektledere med erfaring fra varierte små og store prosjekter

Prosjektadministrasjon:

 • Innkjøp
 • Kontrakt
 • Dokumentkontroll / LCI
 • Kostkontroll
 • Logistikk & Materialadministrasjon
 • Planlegging
 • Administrativt personale
 • Økonomi
 • HR