Kvalitet & Sertifiseringer

ECN er kvalitetssikret etter NS-EN ISO 9001:2015 og sertifisert av Intertek Certification AB.
Se sertifikat her

ECN er registrert hos følgende aktører:ID nummer:
Achilles Joint QualificationsystemID nr. 00048845

AON Grieg – Samarbeidspartner Forsikring
www.aon.no

Dun & Bradstreet – Samarbeidspartner kredittsjekk
www.db24.no

DnB – Samarbeidende bank
www.dnb.no

Åpenhetsloven skal sikre at større virksomheter i Norge arbeider for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og hos virksomhetens leverandører og underleverandører, loven trer i kraft 1. juli 2022.
 
Åpenhetsloven forplikter oss til å:
 
– utføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer
– redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
– svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten.
 
Engineering Consultants Norway AS vil kontinuering kartlegge, forebygge og begrense negative konsekvenser for brudd menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold.
Vi har etablert retningslinjer og rutiner for å sikre at dette blir ivaretatt i egen virksomhet og hos våre samarbeidspartnere.
 
Dersom du har spørsmål til vårt arbeid knyttet til etterlevelse av åpenhetsloven, ber vi om at dette sendes skriftlig til foresporsel@ecn.as

Redegjørelse her

Du finner vår kvalitetspolicy her